U novom broju Velikogoričkog priloga „Vg danas“ na dvije velike stranice možete pročitati nešto više informacija o važnosti recikliranja. Mnogi naši sugrađani sada imaju prilike saznati na koje načine možete reciklirati te očuvati prirodu oko sebe.
Bitno je napomenuti da svi moramo djelovati kao zajednica u nastojanju da što manje onečišćujemo okoliš u kojem živimo, kako za sebe tako i za mlađe generacije na kojoj svijet ostaje. Recikliranje štedi ograničene prirodne resurse, energiju, pomaže zaštiti okoliša, smanjuje količinu otpada na odlagalištima, štedi novac, ali i otvara nova radna mjesta za naše građane.

Više informacija možete pogledati i na sljedećem linku: Reciklirajmo i čuvamo našu prirodu