Projekt Participativno upravljanje prirodnim resursima (#suDjelujVG) pokrenut je namjerom unapređenja kvalitete upravljanja prirodnim resursima, kako bi se moglo održivo upravljati razvojem Grada Velike Gorice. #suDjeluVG pokrenut je u sklopu IPA 2012 Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima. Cilj projekta je pridonijeti kapacitetima organizacija civilnog društva (OCD) kako bi pratile i surađivale s lokalnim vlastima pri provođenju javnih politika bitnih za upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima.

Partneri projekta Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), Grad Velika Gorica, ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj i Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) radit će na promicanju transparentnosti i uključenosti građana u upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima na području grada Velike Gorice.

Ekoregija Velika Gorica je u projektu sudjelovala kao član Radne skupine za unaprijeđenje upravljanja prirodnim resursima na području Velike Gorice.

Iako je projekt službeno završio, plan Ekoregije Velika Gorica i svih partnera Projekta je nastaviti s aktivnostima uključivanja svih zainteresiranih dionika u proces upravljanja javnim dobrima i prirodnim resursima.

Kratku reportažu HRT-a možete pogledati ovdje.