Ekoregija Velika Gorica sudjelovat će kao partner u projektu izgradnje pješačko-biciklističke staze „Svoga tela gospodar“.

Ukupna trasa pješačko-biciklističke staze „Svoga tela gospodar“ planira se od Velike Gorice(od oteretnog kanala Sava – Odra) do mjesta Pokupsko (rijeka Kupa) u dužini 36 km. Na taj način povezat će se područje Grada Velika Gorica sa općinama Kravarsko i općinom Pokupsko. Staza bi tako omogućila lokalnom stanovništvu i turistima upoznavanje Turopoljskog kraja, Vukomeričkih gorica te područje Pokuplja.

Prvafaza projekta pješačko-biciklističke staze „Svoga tela gospodar“ izvodila bi se samo na području Grada Velika Gorica u dužini od 10.500 m .

Početak trase je u naselju Kušanec, kod oteretnog kanala Sava-Odra gdje završava mreža biciklističke staze urbanog djela Velike Gorice. Trasa staze ide desnom stranom državne ceste D31 prema Maloj Buni te istom stranom nastavlja prema naselju Velika Buna, Ključić Brdo, Krušak te završava kod spojne ceste u naselju Podvornica na stacionaži 10+500,00 m.

Za izgradnju pješačko biciklističke staze od Velike Gorice do Pokupskog koristio bi se kolnički zastor koji ne sadrži bitumen. Za izradu asfaltne smjese koristi se bezbojno vezivo od prirodnih smola.

Ukupna duljina pješačko biciklističke staza je otprilike 36 km, širine 2 m’. Duljina staze na području grada Velike Gorice iznosi 10,5 km. Staza bi bila u nivou kolnika, odvojena horizontalnom i označena vertikalnom signalizacijom.

Izgradnjom pješačko biciklističke staze „Svoga tela gospodar“ doprinosi se ostvarenju sljedećih ciljeva:

  • Strategija „Europa 2020“

Doprinos ispunjavanju klimatsko energetskih ciljeva 20/20/20 (uključujući i povećanje do 30% smanjenja emisije ukoliko okolnosti to dozvoljavaju) kroz promicanje i poticanje korištenja bicikala kao jednog od prijevoznog sredstva. Koristeći i ovim putem omogućujući da se bicikl koristi kao prijevozno sredstvo, da li u poslovnom ili privatnom smislu potiče se razmišljanje kod ljudi na temu zdravlja, ali i ekologije. Naravno koristeći bicikl kao prijevozno sredstvo ne zagađuje se okoliš, te se također daje briga za zdravlje čovjeka. Također potrebno je naglasiti da se planirana staza namjerava izgraditi ne koristeći bitumen u procesu proizvodnje već će se koristiti bezbojno vezivo od prirodnih smola čime će se dodatno dati doprinos ekologiji.

  • Strategija razvoja turizma RH do 2020

glavni cilj razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine je povećanje njegove atraktivnosti i konkurentnosti čime će ovaj projekt doprinijeti kroz izgradnju pješačko – biciklističke staze koja će dodatno „oživjeti“ velikogoričko područje, staviti je na kartu biciklista, kao jedne od potencijalnih ciljnih skupina, ali i svih onih koji kroz biciklizam i/ili hodanje i/ili trčanje kao dio svojeg aktivnog bavljenja sportom doprinose očuvanju zdravlja, a istovremeno istražuju turističke potencijale okolice u kojem se nalaze.

Od ostalih strateških ciljeva Strategije razvoja turizma RH do 2020 godine, a kojima projekt izravno doprinosi su „investicije“ i „povećanje turističke potrošnje“. Naime procijenjeni ukupni trošak projekta „Svoga tela gospodar“ iznosi 27,6 milijuna kuna za predviđenu izgradnju 36 kilometara biciklističke staze, dok je I faza projekta (Kušanec – Podvornica) procijenjena na 9,2 milijuna kuna, s uključenom dokumentacijom. Također izgradnjom biciklističke staze, kao što smo već i naveli, „oživjeti“ će se velikogoričko područje, većom fluktuacijom ljudi te time doprinijeti povećanju turističke potrošnje. Također velikogoričko područje obiluje starim crkvicama i kurijama koje postavljaju temelj za turistički potencijal.

  • Županijska razvojna strategija Zagrebačka županije 2011 – 2013 (aktivna)

Projekt „Svoga tela gospodar“ svojim rezultatima i ciljevima doprinosi i prati sljedeće prioritete: 1.3.6. Razvoj infrastrukture u ruralnim područjima, 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma, 1.6.2. Podizanje razine svijesti i promocija energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. 4.3.1. Unapređenje okoliša poboljšanjem kakvoće zraka.

  • Strategija razvoja Grada Velike Gorice 2014 – 2020

Projekt „Svoga tela gospodar“ svojim rezultatima i ciljevima doprinosi i prati sljedeće mjere: 2.1.2. Poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisije stakleničkih plinova u sektoru prometa i učinkovit (javni) prijevoz, 2.5.5. Kvalitetna cestovna povezanost šireg područja Velike Gorice, 1.2.2. Razvoj javne turističke infrastrukture za rekreacijske aktivnosti na otvorenom s popratnim sadržajima, 3.4.1. Razvoj sportsko rekreacijske infrastrukture i programa, 3.5.1. Uređenje infrastrukture namijenjene poboljšanju lokalnih temeljnih usluga uključujući kulturu i slobodno vrijeme.