U današnje vrijeme ljudska potreba za mobilnošću generirala je nužnost kvalitetnog javnog kako po danu putem prirodnih, tako i noću putem umjetnih izvora svjetlosti. Kvalitetna javna rasvjeta noću omogućuje nam sigurno odvijanje prometa te nesmetano obavljanje najrazličitijih aktivnosti, okupljanja, bavljenja sportom, druženje i zabavu i sl. Vanjsku rasvjetu moguće je podijeliti na cestovnu rasvjetu (rasvjeta prometnica), urbanu rasvjetu urbanu rasvjetu (rasvjeta trgova i pješačkih zona) i reflektorsku rasvjetu (rasvjeta fasada i prestižnih objekata).

Javna rasvjeta, kao jedan od najvidljivijih energetskih sustava, predstavlja idealan poligon za razvoj predstavlja idealan poligon za razvoj projekata energetske učinkovitosti. Zbog svoje vidljivosti i zbog tehničkih rješenja koja imamo na raspolaganju, ostaje nam samo pitanje koliko se samo pitanje koliko se samo pitanje koliko se može uštedjeti? Javna rasvjeta u svakom gradskom ili općinskom proračunu pokriva dio od 1-3% proračunskih sredstava samo potrošnju energije sustava javne rasvjete. Ako tu pridodamo troškove tekućeg i investicijskog održavanja te troškove izgradnje nove javne rasvjete, vidimo da to i nije baš zanemariva cifra. Isto tako je uobičajeno vidjeti da se veći dijelovi istih sustava javne rasvjete ne grade ili održavaju na način koji bi u određenome vremenskom razdoblju mogao značajnije smanjiti ta izdvajanja za rasvjetu ali i svoj utjecaj na opću potrošnju električne energije. Baš zbog dostupnosti tehničkih rješenja pri izgradnji, održavanju i korištenju izgradnji, javne rasvjete, za mnogo slučajeva jasno vidljive neučinkovitosti jedino logično objašnjenje može biti neinformiranost.

Osnovni problem velike većine sustava javne rasvjete je manjkavost ili nepostojanje informacija o postojećem stanju sustava. Kako uopće znati što napraviti kada niste sigurni što uopće imate, kada ste to kupili, koliko to košta, koliko troši, gdje se nalazi? Ovaj problem je izrazito važan kada želite sagledati učinkovitost sustava javne rasvjete u cjelini. Rijetki gradovi ili općine imaju jedinstvenu bazu instalirane opreme u sustavu javne rasvjete a još rjeđi tu istu bazu redovito ažuriraju sa promjenama povezanim uz održavanje i izgradnju. Još se značajan dio sustava javne rasvjete održava sa zastarjelim tehnološkim rješenjima počevši od žarulja do samih svjetiljki. Više od 30% svakog sustava oslanja se na rasvjetu svjetiljkama čiji je vijek trajanja odavno prošao i čije svjetlotehničke i energetske karakteristike više ne zadovoljavaju zahtjeve. To ukratko znači da je za iste svjetlotehničke rezultate potrebno u svjetiljku postavljati znatno veću snagu žarulja nego što je to potrebno kada govorimo o novijim tehnologijama svjetiljki. Ona funkcionira ali puno troši, žarulja je izložena vanjskim utjecajima pa brzo pregara, a svjetlotehnički učinak je daleko ispod razne današnjih svjetiljki manje snage jer uopće nema optičkog dijela. Ovaj problem je u neku ruku i čista posljedica manjkavosti informacija. Mnogi se poslije izrade snimka stanja sustava javne rasvjete začude koliki udio zastarjele tehnologije imaju unutar sustava. Drugi dio priče o učinkovitosti i javnoj rasvjeti odnosi se na samu izgradnju i održavanje. Kako sada znati kojim putem ići kada govorimo o energetskoj učinkovitosti na javnoj rasvjeti? Osnovne preporuke za učinkovitu javnu rasvjetu i dinamičke uštede su:

  • korištenje učinkovitih izvora svjetla (napredne tehnologije)
  • korištenje učinkovitih svjetiljki (svjetlosno zagađenje)
  • projektiranje javne rasvjete u skladu s normama
  • učinkovito upravljanje javnom rasvjetom
  • praćenje troškova i potrošnje javne rasvjete (katastar svjetiljki, odabir tarifnog modela)
  • redovito održavanje

Isplativost investicije na principu od 100 kom na 10 godina
Klasična žarulja za javnu rasvjetu 150W , za kupnju 100 kom x 150,00 kn = 15 000,00 kn
Za promjenu klasične žarulje u roku 10 god trebat će se promijeniti 2 340 kom x 150,00 kn =351 000,00 kn + troškovi promijene žarulja ( auto dizalica, radna snaga itd ) što iznosi minimalno 30 000,00 kn /godišnje x 10 god = 300 000,00 kn
Utrošena električna energija na principu da se svijetlo koristi 12h dnevno na 10 godina, utrošit će se 430 416,00 kn
LED žarulja za kupnju 100 kom x 3 813,00 kn = 381 300,00 kn
S obzirom da Led žarulja ima vijek trajanja od 50 000 h tj.11.7god u razdoblju od 10 godina neće biti dodatnih troškova za promjenu žarulja ( troškovi održavanja javne rasvjete, autodizalice i sl.)

Utrošena električna energija na principu da se svijetlo koristi 12h dnevno na razdoblje na 10 godina utrošit će se : 86 832,00 kn.

Korištenjem LED žarulja za javnu rasvjetu u 10 godina uštedjelo se: 728,284,00 kn

Zaključak: LED žarulja naprema žaruljom sa žarnom ima mnogo prednosti, neke od prednosti su: LED žarulja ima vijek trajanja od 50 000 h, što bi značilo da je njen vijek trajanja 25 puta veći od klasične žarulje sa žarnom niti, nema troškova održavanja, nema troškova zamijene žarulja, nema gubitka energije, nema toplinskog isijavanja, te je s time potrošnja električne energije smanjena na minimum, u ovom primjeru 300%!