Ekoregija Velike Gorice se zalaže za popularizacije eko-vožnje, kao jedne od najjeftinijih mjera za provedbu politike energetske učinkovitosti u prometu, u sklopu programa Inteligentna energija u Europi.

Ekoregija educira i daje savjete za štednju goriva te stilu vožnje za što bolju uštedu goriva.

Cilj eko-vožnje je smanjenje emisija stakleničkih i drugih štetnih plinova, kao doprinos ispunjenju obveza nacionalnih vlada i EU prema Protokolu iz Kyota. Cilj se pokušava postići uz masovnu implementaciju standardizirane izobrazbe eko-vožnje u program izobrazbe kandidata za vozače (autoškole) kao i provedba kratkih treninga za već licencirane vozače (sve s valjanom vozačkom dozvolom B kategorije).

Eko-vožnja stil je vožnje koji, ako se aktivno primjenjuje, može znatno pridonijeti smanjenju potrošnje goriva i negativnog utjecaja čovjeka na okoliš, uz istodobno povećanje sigurnosti i ugodnosti vožnje. Eko-vožnja prisutna je i u Republici Hrvatskoj u obliku individualnih i grupnih treninga (u trajanju do 60 minuta po kandidatu) za vozače vozila B kategorije s prethodno položenim vozačkim ispitom. Ekoregija zalagat će se za provedbu treninga eko-vožnje.

Pohađanjem treninga eko-vožnje te aktivnom primjenom stečenih znanja, možete osigurati smanjenje godišnje potrošnje te pridonijeti smanjenju emisija CO2 za oko 200 kg godišnje.

Malom promjenom stila vožnje možete smanjiti emisiju štetnih plinova, smanjiti potrošnju goriva te povećati sigurnost u prometu, a kupnjom zelenoga osobnog automobila dajete još veći doprinos i postajete još učinkovitiji.

ZLATNA PRAVILA EKO-VOŽNJE

 • Što prije prebacujte u višu brzinu. Prebacujte između 2000 i 2500 okretaja/min..
 • Održavajte stalnu brzinu. Vozite u maksimalno mogućoj brzini pri niskom broju okretaja.
 • Anticipirajte prometne situacije. Na vrijeme uočavajte prometne situacije te u skladu s njima prilagođavajte svoju vožnju.
 • Kočite pravodobno. Kada trebate usporiti ili se zaustaviti, kočite laganim otpuštanjem papučice akceleratora na vrijeme te ostavljanjem motora u brzini.
 • Redovito provjeravajte tlak u gumama. S 25 posto nižim tlakom od nominalnoga u gumama povećava se trenje tijekom kotrljanja za 10 posto, a samim time i potrošnja goriva za 2 posto.

SREBRNA PRAVILA EKO-VOŽNJE

 • Ušteda goriva započinje prilikom kupnje – izborom automobila s manjom potrošnjom goriva i emisijama štetnih plinova.
 • Izbjegavajte kratke vožnje automobilom.
 • Odvezite se odmah nakon pokretanja motora – ne zagrijavajte motor u praznom hodu.
 • Ugasite motor pri duljim stankama (ili primjenjujte automatski „start/stop“ sustav) – ako očekujete stajanje dulje od 20 sekundi.
 • Zatvorite prozore dok vozite pri većim brzinama – otvoreni prozori povećavaju dinamički otpor i troše više goriva.
 • Upotrebljavajte ulja niskog trenja i gume s malim otporom trenja (EU deklaracija).
 • Redovite servisirajte auto – održavajte ga da bude „ekološki i sigurnosno u formi“.
 • Razmotrite i alternativna prijevozna sredstva (bicikl ili javni prijevoz).