Suvremeni život donosi mnoge promjene, a one se odražavaju i u svim sferama naših života. Većina promjena odnosi se na okretanje prema prirodi, njezinom očuvanju, kao i očuvanju zdravlja ljudi i to se, kao vrlo široki pojam naziva „eko“. Vraćanje korijenima u odnosu prema prirodi i ljudima nužno je vraćanje u svijet održivog razvoja, a zeleni, eko proizvodi u tome imaju značajnu ulogu. Kada se nakon napornog dana i bezglave jurnjave na posao i s posla i odlučimo odmoriti, u vlastitom domu tražimo više – a više je briga za sebe, zajednicu i okoliš. I kada, nakon uobičajenog bezimenog i bezličnog interijera, boravimo u domu u kojem nas „grije“ drvo – razumijemo poruku proizvođača eko namještaja: „Mi smo, zajedno sa vama, brižni čuvari prirode jer koristimo prirodna materijale za proizvodnju, koristimo obnovljive izvore i štedimo energiju, pridajemo važnost kulturi, osiguravamo ekonomsku korist lokalnoj zajednici, održivo vodimo na proizvodnju i – proizvodimo l ekološki namještaje. Taj ormar, krevet, stol, komoda – kroz originalnost autohtonog i izražajnost tradicionalnog pogled je u budućnost i uspostavljanje kontinuiteta onih vrijednosti koje iskreno proizlaze iz hrvatske civilizacijske biti i okvira njene kulture.

U proizvodnji namještaja koriste se samo prirodni materijali, a svemu prethodi projektiranje prema principima eko dizajna. Promišljajući o proizvodu, dizajneri sagledavaju cijeli životni ciklus proizvoda – od pretpočetka – njegove svrhe i funkcionalnosti, preko održivog proizvodnog procesa, materijala koji se koriste i čuvaju okoliš i zdravlje korisnika, pa sve do završetka korištenja i odlaganja koje je potpuno bezopasno za okoliš.

Eko namještaj znači:

  • Da se u proizvodnji namještaja koristio prirodni, reciklirani ili repromaterijal koji se može reciklirati. Najčešće je taj materijal puno drvo – hrast, bukva, trešnja, orah – potječe iz hrvatskih šuma i posjeduje FSC certifikat. Završna obrada drvenog namještaja je biljno ulje ili vosak.
  • Da se u najvećoj mogućoj mjeri eliminiralo isparavanje otrovnih tvari u okoliš štiteći pri tom i ljudsko zdravlje.
  • Da u proizvodnom procesu nisu povrijeđena ničija prava, bilo kao autora ili radnika: drugim riječima, da je proizvod autorsko djelo, nije kopija nečijeg rada, a u njegovom nastajanju nije korišten dječji rad, te podrazumijeva da su sudionici u cijelom procesu nastajanja proizvoda bili adekvatno nagrađeni za svoj rad te radili u primjerenim radnim uvjetima, u skladu sa propisima.
  • Da se pri projektiranju i proizvodnji racionalno iskoristila sirovina, da su neki proizvodi multifunkcionalni, da je olakšana montaža i demontaža te da imaju jamstveni rok od najmanje stotinu godina.
  • Da su sva mjesta proizvoda dostupna za čišćenje i održavanje koje je moguće bez upotrebe organskih otapala. Namještaj od cjelovitog drva, oblikovan u skladu sa principima eko dizajna, površinski zaštićen prirodnim uljima i voskom, održava se vlažnom, mekom krpom, te se povremeno, prema potrebi, osvježi uljem ili voskom.
  • Suvremeni trendovi s početka teksta su zapravo ekološki trendovi i kada govorimo o konkurentnosti neke zemlje, u najvećoj mogućoj mjeri govorimo o postizanju održivog razvoja. Proizvodnja i nabavka ekološkog namještaja jedan je od važnijih koraka koji vodi k tome.
  • Više o eko namještaju: www.era.com.hr