Voditelj projekata:

Josip Kolarec (Kontakt)

U održavanju staza, putova i lokalnih cesta Ekoregija Velika Gorica imat će pionirsku ulogu u obnovi ruralne mreže istih prometnica.

Ekoregija se zalaže za izvedbu kolničke konstrukcije asfaltnog zastora koji ne sadrži bitumen odnosno asfalt bez nafte ili eko-asfalt.

Za eko-asfalt mješavinu kamenog materijala i veziva upotrebljava se bezbojno vezivo od prirodnih smola.

Dodatna prednost je ušteda energije zbog manje temperature proizvodnje od 140 stupnjeva u odnosu na 180 stupnjeva uobičajenog asfalta što doprinosi manjem zagađenju okoliša s CO2 jer se troši manja količina lož ulja prilikom zagrijavanja postrojenja asfaltne baze.

Izgradnja novih pješačko-biciklističkih staza važan je projekat i briga u Ekoregiji Velika Gorica kako bi se što više razvijao biciklizam na našem području. Ekoregija Velika Gorica bit će važan partner Gradu Velika Gorica koji će biti nositelj prijava EU fondovima izrade tehničke dokumentacije i izgradnje samih pješačko-biciklističkih staza.

Bicikl kao prijevozno sredstvo svakodnevice, društveno prihvatljivog načina prijevoza i rekreiranja.

Projekti: