U organizaciji Ekoregije Velika Gorica početkom ožujka 2018. godine u prostorima Dječjeg vrtića Koraci održano je predavanje izv.prof.dr.sc. Sanje Kalambura o važnosti cjelovitog sustava gospodarenja otpadom kako na lokalnoj tako i na nacionalnoj razini. Djelatnici vrtića upoznati su s aktualnim stanjem na nacionalnoj razini te svim aktivnostima koje poduzima Grad Velika Gorica u pogledu zbrinjavanja otpada. Poseban je naglasak stavljen na novi Plan gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice te načine njegovog implementiranja. U okviru predavanja razmijenjena su i iskustva o mogućnostima upotrebe otpada u različitim likovnim ili kreativnim aktivnostima.

Suradnja je pokrenuta na inicijativu vrtića čija djeca i odgojitelji u suradnji s roditeljima unazad nekoliko godina osmišljavaju ekološke aktivnosti s djecom u unutarnjem i u vanjskom prostoru vrtića. Ravnateljica vrtića Maja Hudić ističe da se samo jedinstvenim odgojnim utjecajem obitelji i vrtića može razvijati ekološka osjetljivost djeteta. Vrtić je ove pedagoške godine na inicijativu ravnateljice i vanjske stručne suradnice pedagoginje Vesne Smojver uz potporu osnivača vrtića, odlučio proširiti svoja dostignuća i dobiti priznanje za provedene aktivnosti te se priključiti udruzi Lijepa naša jer želi steći status Međunarodne Eko škole. Trenutno su uspješno provedena 4 koraka te preostaju još 3 koraka do uspješne realizacije stjecanja statusa Međunarodne Eko škole.

„Zajedno s djecom radimo na temi otpad – oformili smo unutar odgojnih skupina centre čistoće, zelene centre, izradili s djecom spremnike za odvojeno prikupljanje otpada – papira i plastike. Također smo u suradnji s VG Čistoćom nabavili spremnike za vanjski prostor vrtića kako bi odvojeno prikupljali papir i plastiku, obilježavamo važne ekološke datume, organiziramo ekološke radionice u suradnji s roditeljima i stručna predavanja za djelatnike vrtića u suradnji s Ekoregijom Velika Gorica koja je pristala biti kum našeg projekta i koja će podržati naš vrtić u dobivanju statusa Eko škole“, otkrila je ravnateljica vrtića. Zasigurno se može reći da je Dječji vrtić Koraci napravio korake koji stvaraju preduvjete za razvoj ekološki osviještene generacije građana Velike Gorice.